Betaniahemmet

Välkommen till Föreningen Betaniahemmet

Föreningen Betaniahemmet erbjuder Bostäder med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättningar och/eller autismspektrum tillstånd.

Personens individuella behov är avgörande för hur stödet utformas och vilka arbets- och förhållningssätt som är lämpliga för just den personen.

Våra verksamheter hittar du i västra Göteborg, Mölndal och Härryda och totalt har vi 14 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.

Vi har ramavtal med Göteborg Stad och LSS-tillstånd från IVO.
Varmt välkommen till Föreningen Betaniahemmet!