Bild på byggplats

Investering i framtiden

TS BYGGKONCEPT AB investerar i framtiden

Byggföretaget TS Byggkoncept AB i Malmö är ett företag som utför totalentreprenad och är specialister på betongarbeten, armeringsarbeten samt ventilationsarbeten.

2017 implementerade Byggföretaget TS Byggkoncept AB det långsiktiga byggprojektet Kronetorp Park, med 7 500 nya lägenheter (28 000 m2). Första fasen av byggandet slutfördes våren 2018, med två moderna, ergonomiska och kostnadseffektiva byggnader med nyinflyttade bostadsinnehavare. Trots att byggprojektet Kronetorp Park sträcker sig ytterligare tio år framåt, är VD, Tadas Simokaitis, övertygad om att detta inte är en anledning att sluta leta efter moderna sätt att förbättra kvalitén på de tjänster som erbjuds och att optimera villkoren för det utförda arbetet. Byggföretaget bygger moderna, innovativa, rymliga hus i nybyggnation som redan är utformade och välplanerade för unga familjer och människor som värdesätter ergonomi. Kronetorp Parks bostäder är välbyggda och säkra, inte bara för människor utan också för miljön.

TS Byggkoncept AB i Malmö ägs av Holding, som äger en del av bolagen i ProjektPartner Malmo AB och KP Betong AB, där 49,2% av aktierna ägs..

Enligt bolagets VD är förvärvet av fabriksaktierna en användbar investering som möjliggör en expansion av affärsmöjligheterna i byggbranschen. KP Betong AB är en betongfabrik som tillverka betongelement, med en kapacitet på 250 m3 betong per skift.

 

KP Betong AB är den enda fabriken som är certifierade för all tillverkning av Nordcert. Förvärvet av aktierna är fördelaktigt inte bara för TS Byggkoncept AB utan också för andra företag.

Enligt VD Tadas Simokaitis är detta en förändring som inte bara sparar tid och pengar för vårt eget företag utan också kundernas tid och pengar: ”Genom att tillhandahålla komplexa byggtjänster skyddar vi våra kunder mot extrakostnader. Vår företagsgrupp kan erbjuda både konkreta produkter och installation. Det är mycket bekvämt för kunden, eftersom leverantören kan tillhandahålla alla material och tjänster samt tar ansvar för hela entreprenaden”.

Vilken inverkan kommer förvärvet av aktier ha på samhället?

”Eftersom utbudet av tjänster från oss expanderar och orderstocken ökar, förväntas cirka 20 nya arbetstillfällen skapas för kvalificerade byggnadsarbetare”.

Efter tre års lönsam produktion kommer KP Betong AB att vara huvudleverantören av betong för TS Byggkoncept AB och andra byggprojekt i framtiden. Trots att investeringen inte förväntas gå jämt upp förrän om fem år, är beslutsfattaren övertygad om att förvärvet av aktier i betongfabriken kommer att bidra väsentligt till tillväxten av nya order och höja företagsomsättningen.

Även om TS Byggkoncept AB idag har ett stort utbud av tjänster och försäljning från betong till inredning, är det ingen tvekan om att företaget tack vare avtalet med KP Betong AB, blir ännu mer mångsidigt och attraktivt för befintliga och framtida kunder, inte bara i Malmö, utan också i hela Skåne. Den största unika egenskapen hos företaget är dess mångsidighet och komplexitet. Företagsgruppen kan erbjuda både betong, betongprodukter och konstruktionstjänster samt tar fullt ansvar för slutresultatet.