Bli en bättre ledare, få bättre resultat

CoreCode erbjuder kurser för chefer, ledare och medarbetare där ni kan träna på era ledar-verktyg i en utbildande miljö. En ledarskapsutbildning hjälper alla i gruppen och ger er värdefulla verktyg att klara vardagen som en sammansvetsad grupp! När ni går en utbildning hos CoreCode så får ni handledning av deras certifierade instruktörer som hjälper använda bra och hållbara metoder för att hålla en god kommunikation, ta vara på varandras styrkor och omvandla konstruktiv feedback till riktiga ändringar i gruppen som förbättrar arbetet.

Utveckling av Grupp och Ledare – UGL

Utveckling av Grupp och Ledare, UGL, är sveriges mest eftertraktade ledarskapsutbildning som fokuserar på att hjälpa både er förmåga att leda samt följa i en grupp! Ni placeras i en grupp av helt okända personer sedan tidigare och får direkt lära er praktiska övningar för att skapa en produktiv och professionell kommunikation inom gruppen. Under kursens gång får ni hjälp av en handledare som är certifierad av Försvarshögskolan som även kvalitetssäkrar utbildningen.

Jämställdhet Genus och Ledarskap – JGL

Efter #MeToo-rörelsen har frågorna kring jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen lyfts allt mer i Sveriges media. Genom att gå Jämställdhet Genus och Ledarskap, JGL, får ni lära er om hur man förebygger destruktiva strukturer, sexistiskt beteende och annat som är ovälkommet på en arbetsplats. Ni lär er hur man skapar en främjande arbetsmiljö där man tar hänsyn till alla och hur man hanterar konflikter. Utbildningen leds av certifierade handledare inom JGL, UGL, FUGL och flera av våra utbildningar hos CoreCode. Läs mer om våra utbildningar på vår hemsida!